Obavještenje Odjeljenja za javni registar

16.3.2020. U skladu s članom 7. Odluke Vlade Brčko distrikta BiH, broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.11-0566LO-001/20 od 11. 3. 2020. godine, i članom 9. Naredbe gradonačelnika, broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.1-1141SM-002/20 od 12. 3. 2020. godine, šef Odjeljenja za javni registar i z d a j e

Image for news

OBAVJEŠTENJE 

- Od ponedjeljka, 16. 3. 2020. godine portiri Odjeljenja za javnu sigurnost kontrolisat će ulazak stranaka u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH, 

CIPS-a i zgradu Arhiva.;

- U toku radnog dana tri puta će se vršiti potpuna dezinfekcija prostorija (podovi, ograde, šalteri i sl.), za koje vrijeme će biti prekidan rad sa strankama i to u periodima:

            od 7.00 do 8.00 sati,

           od 10.00 do 11.00 sati i

           od 12.30 do 13.30 sati. 

Preduzimanje navedenih mjera je s ciljem zaštite građana, državnih službenika i namještenika koji koriste i pružaju usluge iz nadležnosti Odjeljenja za javni registar.

Mjere ostaju na snazi do okončanja vanrednog stanja. 

                                              

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                     ŠEF ODJELJENJA                                  

                                                                                                   Zlatko Jašarević, dipl. ecc.