Cjenovnik usluga

PODODJELJENJE ZA MATIČNU EVIDENCIJU

 

IZNOS TAKSE KOJA SE PLAĆA ZA IZDAVANJE IZVODA I UVJERENJA IZ MATIČNIH KNJIGA:

 

-IZVOD IZ MATIČNIH KNJIGA – na domaćem obrascu

2 KM

-IZVOD IZ MATIČNIH KNJIGA – na inostranom obrascu

5 KM

-UVJERENJA

5 KM

ZA OBAVLJANJE ZAKLJUČENJA BRAKA:

 

-u službenim prostorijama

30 KM

-van službenih prostorija po zahtjevu stranke

150 KM

ZA POKRETANJE SMRTOVNICE PO ZAHTJEVU STRANKE

5 KM

ZA RJEŠENJE U PRVOSTEPENOM UPRAVNOM POSTUPKU (promjene u matičnim knjigama, naknadni upisi u matične knjige i sl.)

10 KM

ZA OVJERU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA FIZIČKIH LICA:

 

-Za ovjeru svakog potpisa

2 KM

-Za ovjeru autentičnosti rukopisa, za ovjeru prepisa ili fotokopija od svakog polutabaka

1 KM

-za ovjere potvrde o životu

5 KM

-za ovjeru raznih vrsta spisa koji se koriste za rješavanje statusnih pitanja građana

5 KM

-za ovjeru izjava, potvrda odnosno uvjerenja o izdržavanju koje se koristi u inostranstvu

30 KM

ZA OVJERU SVAKOG POTPISA, RUKOPISA I PREPISA PRAVNIH LICA

5 KM

ZA OVJERU POTPISA NA UGOVORIMA PLAĆA SE 0,5 % OD VRIJEDNOSTI:

 

-najmanje

2 KM

-naviše

30 KM

ZA OVJERU POTPISA NA UGOVORIMA KOJI SU NEOPHODNI ZA DOBIJANJE KREDITA

2 KM

Napomena:

1.Svaka izmjena sadržaja ugovora smatra se u pogledu takse kao nov ugovor

2.taksa se plaća na vrijednost koja je u ugovoru navedena

3.Ako nije navedena vrijednost ugovora i/ili vremenski period naplaćuje se najviši iznos takse (30KM)

 NAKNADE KOJE SE PLAĆAJU ZA STICANJE DRŽAVLJANSTVA PO OSNOVU NATURALIZACIJE I OLAKŠANE NATURALZACIJE NAVEDENE SU NA ZAHTJEVIMA ZA STICANJE DRŽAVLJANSTVA

 NAKNADE KOJE SE PLAĆAJU ZA STICANJE DRŽAVLJANSTVA PO OSNOVU PRAVA NA IZBOR ILI PROMJENU ENTITETSKOG DRŽAVLJANSTVA NAVEDENE SU NA ZAHTJEVIMA

 

 

 

PODODJELJENJE ZA LIČNE DOKUMENTE

 

Visina naknade za izradu ličnih dokumenata (lične karte i vozačke dozvole) je određena Pravilnikom o cijeni ličnih dokumenata ("Službeni glasnik BiH", broj: 100/12, 56/14, 7/16, 52/16, 79/16, 37/17 i 12/18), i to:

 

- lična karta

18 KM

- vozačka dozvola

60 KM

Visina naknade za izradu putne isprave je određena Pravilnikom o cijeni putnih isprava ("Službeni glasnik BiH", broj: 86/14), i to:

 

-   Pasoš za punoljetne državljane

50 KM

- Pasoš za državljane u dobi od 3-18 godina

40 KM

- Pasoš za državljane koji nisu navršili 3 godine

30 KM

- HITNI pasoš (ovaj iznos se plaća dodatno na redovne naknade)

+200 KM

Taksa na uvjerenje ili rješenje za izgubljeni dokument

10 KM

 

 

PODODJELJENJE ZA PISARNICU SA ZAJEDNIČKIM POSLOVIMA

 

- Taksa na zahtijev za izdavanje fotokopije dokumenta iz arhive

5 KM

 

 

SLUŽBA ZA ARHIV

 

- za izdavanje fotokopija dokumenta koji se nalaze u Arhivu Brčko distrikta BiH

5 KM

 

 

PODODJELJENJE ZA KATASTARSKE KNJIGE

Cijenovnik Pododjeljenja za katastarske knjige možete preuzeti ovdje:

Cijenovnik Pododjeljenja za katastarske knjige