Pododjeljenje za lične dokumente

Djelokrug rada:


Pododjel za lična dokumenta u okviru svoje nadležnosti obavlje sljedeće poslove:

 • vodi upravni postupak iz oblasti JMB, prebivaišta, ličnih karata, putnih isprava, vozačkih dozvola i registracije vozila;
 • zaprima zahtjeve za prijavu/odjavu prebivališta/boravišta, obrađuje te izdaje uvjerenja po službenoj evidenciji; 
 • zaprima zatjeve za određivanje i poništavanje JMB i iste obrađuje kako po zahtjevu stranaka tako i po službenoj dužnosti;
 • zaprima zahtjeve za izdavanje/ zamjenu lične karate, putne isprave i vozačkih dozvola  iste obrađuje i  izdaje;
 • zaprima zahtjeve za registraciju vozila, produženje registracije, promjenu podataka o vlasniku vozila, promjenu podataka o vozilu i odjavu vozila; 
 • zaprima akte nadležnih organa za izvršenje zaštitnih mjera - zabrana upravljanja motornim i priključnim vozilima, evidentiranje kaznenih bodova te iste izvršava i evidentira;
 • zaprima i sprovodi akte nadležnih organa u vezi zailježbe zabrane otuđenja, izvršenja ili zabrane opterećenja na vozilu; 
 • vodi birački spisak građana sa pravom glasa;
 • vodi protokol Pododjela, prima poštu istu obrađuje i otprema,
 • vrši brisanje umrlih lica iz baze podataka;
 • vodi evidenciju o deponovanim i vraćenim ličnim karata, vozačkim dozvolama i puntim ispravama;
 • obavlja i druge poslove, a sve u skladu sa zakonima BiH i Brčko distrikta.

Zakoni, i drugi akti koje primjenjuje Pododjel za osobna dokumenta su:

 • Zakon o ličnoj karti državljana BiH;
 • Zakon o prebivalištu i i boravištu državljana BiH;
 • Zakon o jedinstvenom matičnom broju;
 • Zakon o putnim ispravama BiH;
 • Zakon o zaštiti ličnih podataka;
 • Zakon o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka;
 • Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH;
 • Zakon o agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH;
 • Izborni zakon BiH i Izborni zakon Brčko distrikta BiH;

Pored navedenih Zakona ovaj Pododjel u svom radu primjenjuje i podzakonske akte (pravilnike, uputstva, instrukcije i dr.), kako organa državnog nivoa, tako i organa i Vlade Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.

Radno vrijeme: radnim danom od 07:30 do 15:30 sati

Rad sa strankama: od 07:30 do 15:00 sati.

Rukovođenje

Zlatko Jašarević, oec

Konktakt

049/217-856  Centrala

049/211-306  Šef Pododjela - Zlatko Jašarević

049/212-997  Pravna pitanja - Adnan Bašić

049/212-204  Pravna pitanja - Pajko Simikić

049/211-142  Lične karte

049/216-209  Registracija vozila

049/217-957  FAX