Pododjeljenje za pisarnicu sa zajedničkim poslovima

Djelokrug rada:

U Pododjeljenju pisarnice sa zajedničkim poslovima obavljaju se poslovi heterogene strukture koji su mogu podijeliti na poslove:

  1. Pisarnice (prijem i otprema pismena)
  2. Protokola (prijemni šalter)
  3. Arhive (priručna arhiva i arhiva)
  4. vođenja evidencije izrađenih, izdatih i uništenih pečata odjeljenja i institucija Brčko distrikta BiH, zatim zajedničke poslove tehničke prirode na održavanju čistoće u zgradi Vlade, održavanje i praćenje funkcionalnosti telekomunikacionog sistema, evidenciji zaprimljenog kancelarijskog i potrošnog materijala

Pisarnica je niža organizaciona jedinica u kojoj se vrši prijem pismena, njihovo razvrstavanje, evidentiranje i dostavljanje u rad nadležnim organima javne uprave na postupanje. U okviru pisarnice djeluje i kurirska služba koja je zadužena za poslove dostavljanja pismena pravnih i fizičkim licima na teritoriji Brčko distrikta BiH.

Protokol je prijemni šalter na kojem se vrši prijem zahtjeva, odnosno mjesto gdje fizička i pravna lica podnose razne vrste podnesaka kojima se obraćaju nadležnih organima javne uprave. Nakon prijema podneska službena lica elektronski obrađuju i dostavljaju u rad predmete nadležnim organima javne uprave na postupanje.

Arhiva je dio pisarnice u kojoj se primaju, arhiviraju i čuvaju završeni predmeti. Pored navedenih poslova, po zahtjevu fizičkih i pravnih lica iz arhive se mogu dobiti razne kopije dokumenata i predmeta.

Radno vrijeme: radnim danom od 07:30 do 15:30 sati

Rad sa strankama: od 07:30 do 15:00 sati.

Rukovođenje

Fuada Hasanbegović, prof

Telefon: 049/240-721

Konktakt

Centrala Vlade Brčko distrikta BiH:  049/240-600
Pisarnica:  049/240-742
Protokol:  049/240-751
Arhiva:  049/211-144 i 049/240-743