Pododjeljenje za matičnu evidenciju

Djelokrug rada:

 • Vođenje matičnih knjiga (redovni i naknadni upisi, ispravke i promjene u matičnim knjigama)
 • Evidentiranje svih upisa i promjena u matičnim knjigama u bazu podataka u elektronskom obliku
 • Izdavanje izvoda i uvjerenja o činjenicama upisanim u službenoj evidenciji
 • Izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija
 • Vođenje upravnog postupka iz oblasti građanskih stanja i sticanja državljanstva
 • Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa
 • Izdavanje radnih knjižica
 • Izrada analiza, informacija i izvještaja o radu Pododjeljenja
 • Izrada programa rada Pododjeljenja
 • Izrada budžeta Pododjeljenja
 • Dostavljanje statističkih podataka Agenciji za statistiku Brčko distrikta BiH
 • Drugi poslovi po nalogu šefa Odjeljenja-Odjela i Gradonačelnika.

Rad matičnih službi/ureda je organizovan na 15 lokacija od kojih je jedan ured u zgradi Vlade Brčko distrikta u Brčkom, Bulevar mira broj 1

Radno vrijeme: radnim danom od 07:30 do 15:30 sati

Rad sa strankama: od 07:30 do 15:00 sati.

Rukovođenje

Šef pododjeljenja: Jelena Nikić Damjanović, dipl. pedagog- psiholog

Telefon/fax: 049/240-606

Konktakt

 • 049/240-615  Stručni savjetnik za upravno rješavanje
 • 049/240-730  Referent  ovjere i izdavanja radnih knjižica
 • 049/240-744  Referent  ovjere i izdavanja radnih knjižica
 • 049/240-660  Matična služba/ured BRČKO 
 • 049/240-616  Matična služba/ured BRČKO 
 • 049/240-708  Matična služba/ured BRČKO ***FAX*** 
 • 049/750-152  Matična služba/ured BIJELA 
 • 049/747-191  Matična služba/ured BODERIŠTE 
 • 049/500-150  Matična služba/ured BRKA
 • 049/382-101  Matična služba/ured BREZOVO POLJE (radi ponedeljkom, utorkom i srijedom)
 • 049/312-164  Matična služba/ured BREZIK (radi utorkom i četvrtkom)   
 • 049/746-143  Matična služba/ured BUKVIK GORNJI (radi utorkom i četvrtkom)
 • 049/512-375  Matična služba/ured GORNJI RAHIĆ
 • 049/306-060  Matična služba/ured KREPŠIĆ
 • 049/520-789  Matična služba/ured MAOČA   
 • 049/745-603  Matična služba/ured SEONJACI
 • 049/511-199  Matična služba/ured ŠATOROVIĆI
 • 049/749-103  Matična služba/ured GORNJI ZOVIK
 • 049/756-006  Matična služba/ured ULICE
 • 055/676-245  Matična služba/ured RAŽLJEVO (radi ponedeljkom, srijedom i petkom)