Vijeće za izlaganje

- VIJEĆE ZA IZLAGANJE PODATAKA O NEKRETNINAMA I UTVRĐIVANJU PRAVA NA NEKRETNINAMA

 

Djelokrug rada

 

Izlaganje podataka vrši se po katastarskim općinama ili pojedinačno na zahtjev stranke putem popisnih listova za zemljište i zgrade.

Izlaganje podataka obuhvata:

- izlaganje podataka,

- utvrđivanje prava na nekretninama,

- sastavljanje zapisnika o toku izlaganja,

- provođenje promjena u katastarskim planovima, elaboratima premjera i katastarskog klasiranja zemljišta i popisnim listovima,

- donošenje rješenja.

 

Podaci o nekretninama izlažu se na javni uvid s ciljem usaglašavanja stvarnog stanja sa upisanim podacima u popisnim listovima.

 

U postupku izlaganja podataka Vijeće će strankama staviti na uvid:

- katastarsko-knjižne cjeline nekretnina,

- podatke o vlasniku, nosiocu prava građenja, kao i ograničenja vezana za nosioce prava u pogledu raspolaganja nekretninama,

- podatke o zemljišnim i kućnim služnostima, stvarnim teretima i hipotekama kojima su nekretnine opterećene,

- podatke o posjedniku nekretnina.

 

Postoji 6 (šest) Vijeća za izlaganje nekretnina, koja su podijeljena po katastarskim općinama koje izlažu u redovnom postupku. Vijeća se nalaze u zgradi Arhiva.

 

Kontakt: 049 / 216-197