Otvorena izložba: „Brčko u štampi u austrougarskom periodu“

Povodom Dana arhiva i arhivske službe u Bosni i Hercegovini Služba za arhiv Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH je pripremila izložbu „Brčko u štampi u austrougarskom periodu“. Izložba je postavljena u izložbenom salonu Gradske vijećnice, a za javnost otvorena u srijedu, 18. decembra 2019. godine. U pripremi izložbe podršku su pružili Mediacentar i Gazi Husrev-begova biblioteka iz Sarajeva.

Image for news

O konceptu i sadržaju izložbe govorio je jedan od autora mr. Esaf Lević.  

„Prilikom izrade izložbe, zahvaljujući Mediacentru i Gazi Husrev-begovoj biblioteci, imali smo na raspolaganju više hiljada članaka koji se odnose na Brčko, stoga smo se, zbog obima raspoloživog materijala, bazirali na period austrougarske okupacije i ukupnu količinu sveli na cca 1.000 novinskih članaka u kojima se spominje naš grad, i to pod nazivima Brčko, Brčka i Brčki. Izložba se sastoji od 25 panoa koji sadrže historijat razvoja štampe, prikaz razloga, uzroka i povoda koji su doveli do okupacije Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske monarhije te detaljna obrazloženja cjelokupnog administrativno-političkog uređenja Bosne i Hercegovine. Nakon tih panoa, čija je svrha da se kod posjetilaca stvori okvir u kojem trebaju razumijevati tadašnje odnose, slijedi niz panoa na kojima su prikazani Sudska uprava i sudski poslovi; Trgovački registri; Gruntovnički poslovi; Saobraćaj i komunikacije; Školstvo; Trgovina; Prva posavačka izložba; Humanitarni rad i Razne vijesti iz Brčkog“.

U ime Mediacentra iz Sarajeva prisutnima se obratio direktor Boro Kontić. On je izrazio zadovoljstvo postavljenom izložbom i dosadašnjom saradnjom sa brčanskim arhivom najavljujući nove projekte i aktivnosti na digitalizaciji brčanske štampe. Čast da otvori izložbu pripala je Ružici Trivković, lektorici u Vladi Brčko distrikta BiH, koja je vrlo aktivno uključena u pripremu i realizaciju ove i prethodnih izložbi brčanskog arhiva.

Autori izložbe i kataloga: mr. sci. Esaf Lević, mr. sci. Dragan Golubović, Asmir Zećić, dipl. informatičar, Adnan Kalesić, prof. historije.

Autori teksta za katalog: mr. sci. Esaf Lević, mr. sci. Dragan Golubović, Adnan Kalesić, prof. historije.

Ovo je šesta izložbena aktivnost brčanskog arhiva i treća izložba tematski posvećena kulturnoj historiji Brčkog. Za februar mjesec naredne godine planirano je predstavljanje izložbe „Tragom brčanskih Jevreja“.

Izložba ostaje otvorena u Gradskoj vijećnici do 20. decembra nakon čega će biti postavljena u galeriji Arhiva do kraja januara 2020. godine.