Poziv za izbor, promjenu ili evidentiranje entitetskog državljanstva

Image for news

Dana, 7. oktobra 2018. godine održat će se Opći izbori u Bosni i Hercegovini na kojima građani Brčko distrikta BiH imaju pravo glasati za članove Predsjedništva BiH i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na glasačkim listićima u entitetu čiji je taj birač državljanin, kao i na glasačkim listićima za entitet čiji je taj birač državljanin.
Ukoliko želite birati na Općim izborima 2018., pozivamo Vas da što hitnije, a najkasnije do 24. 7. 2018. godine pristupite postupku izbora, promjene ili evidentiranja entitetskog državljanstva.

Da saznate detalje preuzmite sljedeći DOKUMENT.