Započeta primopredaja arhivske građe između Pododjeljenja pisarnice i Arhiva

U zgradi Arhiva Brčko distrikta BiH, dana 14. 2. 2019. godine u 11.00 sati započeta je primopredaja arhivske građe Vlade Brčko distrikta BiH nadležnom arhivu, Službi za arhiv.

Image for news

Arhivska građa imaoca i stvaraoca Vlade Brčko distrikta BiH, koja je predmet primopredaje, nastala je ili radom Skupštine općine Brčko ili se po bilo kojem pravnom osnovu nalazi u depou arhive Vlade Brčko distrikta BiH, izuzetnog je značaja za historiju i druge naučne oblasti, za kulturu uopće i druge društvene potrebe.

Arhivska građa u vlasništvu Distrikta koja je starija od 30 godina, a koja se nalazi kod imaoca građe, predaje se Arhivu Distrikta. Zaključen je i sporazum o predaji i cjelokupne građe sve do proglašenja Distrikta, što je u skladu s članom 16. Zakona o arhivskoj djelatnosti.

Primopredaja je započeta primanjem arhivske građe Imovinsko-pravne službe Općine Brčko od 1945. do 1992. godine u dužini od 23 d/m. Sukcesivno će se nastaviti primati i sljedeća građa: arhivska građa nastala radom organa upravljanja Općine Brčko od 1986. do 1992. godine i tri bivše općine iz perioda od 1992. do 2000. godine u dužini od 108,5 d/m, arhivska građa Imovinsko-pravne službe Općine Brčko od 1945. do 1992. godine u dužini od 23 d/m te arhivska građa bivšeg SIZ-a za komunalnu djelatnost Općine Brčko od 1968. do 1992. godine u dužini od 22 d/m.