Služba za arhiv izdala vodič o arhivskim fondovima i zbirkama

Služba za arhiv Brčko distrikta BiH izdala je publikaciju koja predstavlja svojevrstan vodič i prva je publikacija ovog tipa štampana u brčanskom Arhivu.

Image for news

Vodič predstavlja naučno-obavještajno sredstvo o arhivskim fondovima i zbirkama, razvrstanim po oblastima djelatnosti, kojima Arhiv raspolaže. Podaci o fondovima i zbirkama su dati prema arhivističkim standardima i arhivističkoj metodologiji, jednoobrazno, uglavnom na osnovu iskustava arhiva iz Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja. Dat je osvrt na razvoj arhivske djelatnosti u svijetu, Bosni i Hercegovini i posebno na području Brčko distrikta BiH. Nakon strukturiranih podataka za svaki arhivski fond i zbirku, dati su podaci o biblioteci Arhiva, koja je važna za ukupno funkcionisanje. U posljednjem dijelu Vodiča dati su prilozi, u okviru kojih su doneseni tekstovi Zakona o arhivskoj djelatnosti Brčko distrikta BiH i podzakonskih akata (Pravilnik i Uputstvo), a na samom kraju je dat popis literature korištene za izradu rukopisa Vodiča.

 

Izdavač je Vlada Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za javni registar, Služba za arhiv, a autori Radovan Lučić i Anđelka Popara. Redakturu teksta uradio je Azem Kožar koji je i recenzent vodiča, a korekturu teksta radili su Esaf Lević, Tamara Vijoglavin-Mančić, Zagorka Ostojić i Adnan Kalesić. Vodič je štampan u tiražu od tri stotine primjeraka. Lektorisanje teksta obavile su Ružica Trivković, Alma Jukan i Marija Vučković, a prevod predgovora na engleski jezik Selma Puhovac. Za štampanje prvog vodiča Arhiv duguje zahvalnost autorima i saradnicima te arhivskim radnicima koji su radili na prikupljanju i sređivanju arhivske građe, zatim Radovanu Lučiću, Redžepu Šabanoviću, prvom šefu brčanskog arhiva Kasimu Delaliću te arhivskim radnicima: Anđelku Terzić, Biljani Vidičević, Zagorki Ostojić i Lejli Smajlović.