PRIOPĆENjE ZA JAVNOST - Pododjel za matičnu evidenciju

Podatci iz matične evidencije za 2018. godinu

Image for news

Prema izvješću Pododjela za matičnu evidenciju zaključno s 12. mjesecom 2018. godine u matičnu knjigu rođenih Brčko distrikta BiH izvršena su 1 062 upisa, 33 upisa manje u odnosu na prethodnu, 2017. godinu (1 095).

U matičnu knjigu umrlih evidentirano je 1 056 upisa, što je 87 upisa umrlih manje nego 2017. godine, kada je taj broj iznosio 1 143.

Broj obavljenih vjenčanja za proteklu, 2018. godinu je 448, za 77 manje nego u prethodnoj godini (525).

Obrađeno je 1 865 zahtjeva za entitetsko državljanstvo, tj. 102 zahtjeva manje u odnosu na pokazatelje 2017. godine.

Kada je riječ o izvršenim ovjerama dokumenata, za dvanaest mjeseci je izvršeno 199 806 ovjera, dok je broj potvrđenih upisa u elektroničkoj bazi 40 345.

Naime, aktivnosti ovoga Pododjela intenzivirane su u posljednje dvije godine na potvrđivanju odnosno verifikaciji podataka u elektroničkoj evidenciji, prvenstveno matičnih knjiga rođenih i državljana, kako bi se što veći broj podataka mogao staviti na raspolaganje IDDEEI radi elektroničke razmjene podataka kao i za potrebe izdavanja osobnih dokumenata. Nadalje, realizacijom ovoga cilja stvorit će se pouzdani podatci u elektroničkoj evidenciji, čime će se u cijelosti omogućiti elektronička razmjena podataka (web-servis) kao temeljni preduvjet za uvezivanje matičnih ureda na razini BiH. Po svršetku navedenog aktivnosti će biti fokusirane i na potvrđivanje podataka upisanih u matične knjige umrlih i vjenčanih.

U tom smislu u proteklom razdoblju angažman Pododjela usmjeren je k verifikaciji svih upisa iz matičnih knjiga počevši od 1886. godine do danas.