САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ - Пододјељењe за матичну евиденцију

Подаци из матичне евиденције за 2018. годину

Image for news

Према извјештају Пододјељења за матичну евиденцију закључно с 12. мјесецом 2018. године у матичну књигу рођених Брчко дистрикта БиХ извршена су 1 062 уписа, 33 уписа мање у односу на претходну, 2017. годину (1 095).

У матичну књигу умрлих евидентирано је 1 056 уписа, што је 87 уписа умрлих мање него 2017. године, када је тај број износио 1 143.

Број обављених вјенчања за протеклу, 2018. годину је 448, за 77 мање него у претходној години (525).

Обрађено је 1 865 захтјева за ентитетско држављанство, тј. 102 захтјева мање у односу на показатеље 2017. године.

Када је ријеч о извршеним овјерама докумената, за дванаест мјесеци је извршено 199 806 овјера, док је број потврђених уписа у електронској бази 40 345.

Наиме, активности овог Пододјељења интензивиране су у посљедње двије године на потврђивању односно верификацији података у електронској евиденцији, првенствено матичних књига рођених и држављана, како би се што већи број података могао ставити на располагање ИДДЕЕИ ради електронске размјене података као и за потребе издавања личних докумената. Надаље, реализацијом овог циља створиће се поуздани подаци у електронској евиденцији, чиме ће се у цијелости омогућити електронска размјена података (веб сервис) као основни предувјет за увезивање матичних служби на разини БиХ. По завршетку наведеног активности ће бити фокусиране и на потврђивање података уписаних у матичне књиге умрлих и вјенчаних.

У том смислу у протеклом периоду ангажман Пододјељења усмјерен је к верификацији свих уписа из матичних књига почевши од 1886. године до данас.